Loading

Prof.Dr.

Kadir ARDIÇ

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

İletişim

kadirardic@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 74 35

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Bagis, M; Karaguzel, ES; Kryeziu, L; Ardic, K; - A LONGITUDINAL ANALYSIS ON INTELLECTUAL STRUCTURE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: THEORETICAL FOUNDATIONS AND RESEARCH TRENDS - JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY - Vol.6 - pp.796 - ISSN : 2149-1658 - DOI : 10.30798/makuiibf.569513 - English - Article - 2019 - WOS:000505087900012
2 Bayram, M; Ungan, MC; Ardic, K; - The relationships between OHS prevention costs, safety performance, employee satisfaction and accident costs - INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS - Vol.23 - pp.285 - ISSN : 1080-3548 - DOI : 10.1080/10803548.2016.1226607 - English - Article - 2017 - WOS:000399594300017
3 Ozsoy, E; Rauthmann, JF; Jonason, PK; Ardic, K; - Reliability and validity of the Turkish versions of Dark Triad Dirty Dozen (DTDD-T), Short Dark Triad (SD3-T), and Single Item Narcissism Scale (SINS-T) - PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES - Vol.117 - pp.11 - ISSN : 0191-8869 - DOI : 10.1016/j.paid.2017.05.019 - English - Article - 2017 - WOS:000406567500003
4 Demirel, Y; Arzova, B; Ardic, K; Bas, T; Ozsahin, M; - Procedia Social and Behavioral Sciences - pp.902 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2013.10.563 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000346088300100
5 KADİR ARDIÇ; TÜRKER BAŞ; - Verimlilik İçin İş Disiplini ve Etkin Disiplin Sisteminin Kurulması - Amme İdaresi Dergisi - Vol.36(3) - pp.131 - Eylül - 2003 - SAU
6 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği - İktisat İşletme ve Finans Dergisi - Vol.198 - pp.72 - 2002
7 Baş T.ve K.Ardıç - Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği - İktisat, İşletme ve Finans Dergisi - pp.72 - Eylül - 2002 - SAU
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ulu, S., M. Özdevecioğlu, K. Ardıç - Kişilik Özelliklerinin Hasta İken İşe Gelme (Presenteizm) Davranışı Üzerindeki Etkileri: İmalat Sanayiinde Bir Araştırma - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - pp.167-181 - 2016
2 F.B. Polat, K. Ardıç, Y. Özdemir - Bireysel Planlamada Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Sakarya Devlet Okulları Örneği) - İşletme Bilimi Dergisi - Vol.4 - pp.29-65 - 2016
3 RANA KUTANİS; KADİR ARDIÇ; OSMAN USLU; AHMET KARAKİRAZ; - Emotional Intelligence, Fear Based Silence and Trust to Manager: a Case Study - Polish Journal of Management Studies - Vol.10.2 - pp.133-142 - 2014
4 Sema Polatçı, Kadir Ardıç, Murat KoçKADİR ARDIÇ; - Farklı Bir Yaşam Açısından İş ve Yaşam Doyumu Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılığın Etkileri - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.23 - pp.267-287 - ISSN : - DOI : - 2014
5 OSMAN USLU; KADİR ARDIÇ; - Güç Mesafesi Örgütsel Güveni Etkiler mi? - Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi - Vol.Vol. 15 - pp.313 - 338 - ISSN : 1302-1966 - DOI : - 2013
6 KADİR ARDIÇ; TÜRKER BAŞ; YUNUS DEMİREL; BURAK ARZOVA - Organizational Learning on Coopetition Strategy: A Exploratory Research on a Turkish Private Banks Credit Card Application - Procedia-Social and Behavioral Sciences - Vol.99(6) - pp.902-910 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2013.10.563 - 2013
7 Ardıç, K., S. Polatçı - Tükenmişlik Sendromu ve Madolyonun Öbür Yüzü - Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - pp.21 - Temmuz - 2009 - SAU
8 Ardıç, K. ve N.Erdoğmuş - Öznenin Nesneleşmesi-Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanların Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi - Vol.4 - pp.199 - ISSN : 1306-6730 - Nisan - 2009 - SAU
9 Ardıç, K. ve H. Sadaklıoğlu - Şehirlerarası yolcu taşımacılığında hizmet kalitesinin ölçümü-tokat örneği - Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.23 - pp.167 - 2009 - SAU
10 Ardıç, K. O. Çevik ve Ş. Göktaş - Kalite Fonksiyonlarının Yayılımı [Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Bir Uygulama] - Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.3 - pp.111 - 2008 - SAU
11 Çöl, G., K. Ardıç - Sosyal Yapısal Özelliklerin Bağlılık Üzerine Etkileri - Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.22 - pp.157 - 2008 - SAU
12 Polatcı, S., K., Ardıç ve A. Kaya - Akademik Kurumlarda Örgüt Sağlığı ve Örgüt Sağlığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi - Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Dergisi - Vol.15 - pp.145 - ISSN : 1302-0064 - 2008 - SAU
13 K. Ardıç, ve S. Polatçı - Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden Faktörler (GOÜ Örneği) - Gazi İİBF Dergisi - Vol.10 - pp.69 - 2008 - SAU
14 Ardıç, K., ve S. Polatçı - İşgören Refahı ve Örgütsel Etkinlik Kavramına Bütüncül Bir Bakış: Örgüt Sağlığı - Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.21 - pp.137 - 2007 - SAU
15 Ardıç K. ve M.S.Döven - Türkiye’de İnsan Kaynakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Amasya İli Çevresinde Bir Uygulama - Yönetim Bilimleri Dergisi - Vol.2 - pp.69 - 2004 - SAU
16 KADİR ARDIÇ; TÜRKER BAŞ; - Comparison of Job Satisfaction of Public and Private University Academicians in Turkey - METU, Journal of Development - Vol.29(1) - pp. - ISSN : - DOI : - 2002 - SAU
17 KADİR ARDIÇ; TÜRKER BAŞ; - The Impact of Age on Satisfaction of Academician - Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.4(3) - pp.89-102 - 2002 - SAU
18 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - The Impact of Age on the Job Satisfation of Turkish Academicians - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.4.3 - pp.89 - 2002
19 KADİR ARDIÇ; TÜRKER BAŞ; - Sağlık Sektöründe Müşteri Tatmininin Ölçülmesi: Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama - Bilgi, Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.4(1) - pp.69-83 - ISSN : 1302-1761 - DOI : - 2001 - SAU
20 "Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi" - Bilgi,Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.1 - 1999 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Sema Yiğit, Kadir Ardıç - Kümelenme ve Kümeye Özgü Kaynakların Belirlenmesi - İşletme Bilimi Dergisi - Vol.1.1 - pp.37 - haziran - 2013
2 Ardıç, K., H. Çiçek ve G. Çöl - 360 Derece Geri Bildirim ve Gelir İdaresi Başkanlığında 360 Derece Geri Bildirim Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma - Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE Dergisi - Vol.4 - pp.41 - 2009 - SAU
3 Yüksel F., O Çevik ve K. Ardıç - Belediye Başkanları Gözüyle Yerel Yönetim Sorunları - Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE Dergisi - Vol.3 - pp.1 - 2008 - SAU
4 Durna, U., K. Ardıç ve H. Uzun - Yöneticilerin Bilgi Yönetimi İle İlgili Algı ve Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma - Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE Dergisi - Vol.2 - pp.175 - 2007 - SAU
5 Polatçı, S., K. Ardıç ve Z.D. Tınaz - Tükenmişlik Sendromu, (Tokat Orta Öğretim Kurumlarında Bir Analiz - Selçuk İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - pp.1 - 2007 - SAU
6 Ardıç K., O. Çevik ve F. Yüksel - Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatmininin) Ölçülmesi - Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi - Vol.13 - pp.63 - Temmuz - 2004 - SAU
7 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatminin Ölçülmesi: Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama - Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.4(1) - pp.69-83 - 2001
8 Yıldız G ve K. Ardıç - Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi - Sosyal Bilimler Dergisi - pp.73 - Temmuz - 2000 - SAU
9 Ardıç, K. ve A. Güler - Reklamlarda Vurgulanan Ürün ve Hizmet Kalite Boyutlarının Belirlenmesi ve Bir Uygulama - Pazarlama Dünyası - pp.18 - Temmuz - 2000 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Ardıç, K. - Toplam Kalitede Liderlik Adımları ve Liderlik Biçimleri - Mercek Dergisi - pp.85 - Temmuz - 2001 - SAU
2 Yıldız, G. Ve K.Ardıç - Japon İşletmecilik Uygulamaları Türk İşletmelerine Model Olabilir Mi ? - Mimar ve Mühendis Dergisi - pp.67 - Haziran - 2000 - SAU
3 Ardıç, K. - Eğitim Kalitesinin Artırılmasında Toplam Kalite Yönetimi - Sakarya Ekonomi Dergisi - pp.35 - Temmuz - 2000 - SAU
4 Ardıç, K. - Toplam Kalite Yönetimi - Elektrik Aylık Sektör Dergisi - pp.12 - Temmuz - 1999 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Gökler, S.H., Cömert, S.E., Uygun, Ö., Ardıç, K. - Analyzing the Factor That Effects Working Life of Bandsaw Blades Based on Taguchi-Fuzzy Method - 2015
2 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - Organizational Learning On Coopetition Strategy: A Exploratory Research On A Turkish Private Banks Credit Card Application - June 27-29 - 2013
3 Öğr. Gör. Ensar Selman KARAGÜZEL, Prof. Dr. Kadir ARDIÇ - ÖRGÜT SAĞLIĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - 11-12 Eylül 2012 - 2012
4 Polatcı, S., K. Ardıç ve H. Akkaş - Duygusal Zeka ve Tükenmişlik İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Etkisi - 2009 - 2009 - SAU
5 Baş, T. ve Ardıç, K. - “ISO 9000: A Stepping Stone to Total Quality” - 2001 - 2001
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Mahmut Özdevecioğlu, Kadir Ardıç, Seher UluKADİR ARDIÇ; - Kişilik Özelliklerinin Presenteizm (Hastayken İşte Olma Hali) Üzerindeki Etkileri - 2014
2 Sema Yiğit, Kadir Ardıç - Kümeye Özgü Kaynakların Belirlenmesi ve İşletmeye Özgü Kaynaklarla Etkileşimi - 30 Mayıs-1 Haziran - 2013
3 Kadir Ardıç ve İbrahim Cemal Gencay - Kurumsal Performans Değerleme ve Termal Turizm İşletmelerinde Kurumsal Performans Karnesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi - 6-9 Aralık - 2012
4 Barca, M., M.A. Köseoğlu ve K. Ardıç - Yöneticilerin Strateji Geliştirmede Kullandıkları Tekniklerin Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir? - 2011 - 2011 - SAU
5 Erol, Y., M. Aras ve K. Ardıç - Demografik Özelliklerin Örgütsel Bağlılığa Bir Etkisi ve Bir Uygulama - 2010 - 2010 - SAU
6 Ardıç, K. ve H. Çiçek - Krizi İnsanla Aşmak: Performans Değerlemede Yeni Bir Yaklaşım-360 Derece Geri Bildirim ve Gelir İdaresi Başkanlığında 360 Derece Geri Bildirim Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma - 2010 - 2010 - SAU
7 Durna, U., K. Ardıç ve H. Uzun - Yöneticilerin Bilgi Yönetimi İle İlgili Algı ve Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma - 2006 - 2006 - SAU
8 Çınar, H., M.S. Döven ve K. Ardıç - Özel Markaların Tercih Edilebilirliğini Artırmada Fiyat Dışı Boyutlarda Rekabet Edebilmek İçin Müşteri Tercihlerinin Belirlenmesi (Tokat Örneği) - 2005 - 2005 - SAU
9 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - Kamu ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması - 2001
10 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - Kamu Yönetiminde Sürekli Geliştirme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulama Aşamaları - 2000
11 Ardıç, K. - Kamu Yönetiminde Sürekli ve Köklü Değişim Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Değişim Mühendisliği - 1999 - 1999 - SAU
12 Ardıç, K. ve C. Yenigün - Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik Anlayışı - 1997 - 1997 - SAU
13 Ardıç, K. - Sürekli ve Köklü Değişim Aracı Olarak Toplam Kalite ve Değişim Mühendisliğinin Uyumlaştırılması - 1997 - 1997 - SAU
14 Yıldız, G. Ve K.Ardıç - Benchmarkingte Bilgiye Ulaşmada Ahlak Sorunu - 1997 - 1997 - SAU
15 YILDIZ,GÜLTEKİN;ARDIÇ,KADİR - BENCHMARKING TE BİLGİYE ULAŞMADA AHLAK SORUNU - 12 - 12-1997 - 1997 - B-SAU-5322
16 Ardıç K - Klasik Yönetim Anlayışından Toplam Kaliteye Doğru - 1995 - 1995 - SAU
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Döven, M.S., G. Bozkurt ve K. Ardıç - 360 Derece Geri Bildirim Sistemi ve Akademik Personel Üzerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Uygulama (GOP Üniversite Örneği) - 2005 - 2005 - SAU
2 Ardıç, K., T. Baş - Kamu ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması - 2001 - 2001 - SAU
3 Ardıç, K. ve R. Turgay - Sağlık Sektöründe İş Tatmini ve Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi - 1999 - 1999 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Ardıç, K., Özsoy, E. ve O. Uslu - "Türkiye’de İşe Tutgunluk Çalışmalarının (Work Engagement) Çalışmalarının Genel Görünümü" içinde "Türkiye’de Örgütsel Davranış Çalışmaları II" - Gazi Kitapevi - pp.101-129 - 2016
2 Ardıç, K., Uslu, O. ve E. Özsoy - Türkiye’de Duygusal Zeka (Emotional Intelligence) Çalışmalarının Genel Görünümü”, içinde “Türkiye’de Örgütsel Davranış Çalışmaları II - Gazi Kitapevi - pp.251-284 - 2016
3 Ertaş, F.C., K. Ardıç, A.Başarır, H.Çınar, E. Çakır, E. Aslan ve M.S. Döven - Tokat İli Müşteri Memnuniyeti Araştırması - Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 2008 - SAU
4 Ardıç, K. - Kamu Yönetiminde Sürekli Gelişme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulama Aşamaları - Gazi Kitapevi - pp.131 - Şubat - 2004 - SAU
5 Ardıç, K. - İşletmelerde Köklü Değişim Aracı Olarak Değişim Mühendisliği - Ekonomi ve Yönetim, 75. Yıl Armağanı - pp.237 - 1998 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Kadir ARDIÇ,Mustafa ŞEKER - İnsan Kaynakları Yönetiminde Sosyal Medyanın Kullanılması ve Bir Araştırma - Vol. 5000 - DOI : Devam ediyor - 2014-60-01-001 - 2014
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Türker Baş, Kadir Ardıç, Mahmut Akbolat, Fatma Gamze Bozkurt, Emrah Özsoy, Gülcan Kahraman, Osman Uslu, Çiğdem Ugan, Özgün Ünal, Yunus Demirel - DOI : 1 - 2014-13-00-002 - 2016
9.3-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 KADİR ARDIÇ; - İşletme Bilimi Dergisi - 2014
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
2 Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
3 Türk İdare Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
4 Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
5 Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
6 Sakarya Üniversitesi, SBE Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
7 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
8 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
9 Başkent Üniversitesi, İşletme Araştırmaları Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
10 Dumlupınar Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 - İş Tatmini, Duygusal Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Şırnak Geçici Köy Koruculuğu Örneği) - Murat Koç - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - Yönetim ve Organizasyon - 2012
2 - Küme Kaynakları ve İşletme Kaynaklarının İnovasyon Üzerindeki Etkisi: Mobilya Kümesinde Bir Araştırma - Sema Yiğit - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Sosyal Bilimler - İşletme - 2012
3 - Kurumsal Performans Değerleme ve Termal Turizm İşletmelerinde Kurumsal Performans Karnesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi - Cemal Gencay - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2010
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Güç Mesafesi Algısının Örgütsel Güvene Etkisi: Sakarya Üniversitesi Örneği - OSMAN USLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2012
2 - Örgüt Sağlığının Örgütsel Bağlılığa Etkinin İncelenmesi (Bir Devlet Üniversitesi Örneği) - Selman Karagüzel - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim ve Organizasyon - 2012
3 - Örgüt Sağlığı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği) - ENSAR SELMAN KARAGÜZEL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2011
4 - Sağlık Kuruluşlarında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi (Tokat Devlet Hastanesinde Bir Uygulama) - Şeyma Ayalan Yüce - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2011
5 - İş Ahlakı ve Orta Öğretim Kurumlarında Bir Uygulama - Zeynep Dilara Tınaz - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2011
6 - Eğitim Hizmet Kalitesinin Artırılmasında Süreç İyileştirme ve GOP Üniversitesinde Bir Uygulama - Münevver Yılmaz - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2011
7 - Üniversiteler Ne Ölçüde Öğrenen Bir Kurum? (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği) - Özgür Şahinkesen - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2010
8 - Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisinin Ölçülmesi (Tokat Valiliğinde Bir Uygulama) - Bayram Gale - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2010
9 - İşletme Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların Nicel Görünümü - Melike Aydın Koç - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2010
10 - İşyerinde Psikolojik Taciz ve Mustafa Kemal Üniversitesinde Bir Uygulama - Ufuk Orhan - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2009
11 - Rekabetçilik Analizinde Elmas Modeli Yaklaşımı - Sema Magat - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2008
12 - Derece Feedback Performans Değerleme Sistemi ve Bir Uygulama - Fatma Gamze Bozkurt - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2007
13 - Otel İşletmelerinde Personel Güçlendirme Yönetimi ve Bir Uygulama - Yılmaz Seçgin - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2007
14 - Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden Faktörler (GOP Üniversitesi Akademik Personeli Üzerinde Bir Analiz - Sema Polatçı - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2007
15 - Kalite Fonksiyon Göçerimi Metodu ve Bir Uygulama - Şeyma Göktaş - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2007
16 - Akademisyenlerde Zaman Yönetimi - Feyza Silahtaroğlu - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2004
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
2 İNSAN KAYNAKLARININ TEDARİK VE SEÇİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
4 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
5 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
7 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
8 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
9 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
10 PROJE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
11 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
12 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
14 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
15 STRATEJİK YÖNETİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
16 YÖNETİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
17 STRATEJİK YÖNETİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
18 YÜKSEK ÖĞRETİMİN YÖNETİM VE ORGANİZASYONU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
19 PROJE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2011
20 PROJE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2011
21 İŞLETMECİLİKTE GÜNCEL KON - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
22 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
23 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
24 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
25 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
2 KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNCE BECERİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
3 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
4 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
5 KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNCE BECERİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
7 YÖNETİM VE ORGANİZASYON - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
8 MESLEKİ UYGULAMALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
9 KİŞİSEL GELİŞİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
10 MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.6 - ISSN : 2 - 2013
11 MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.6 - ISSN : 3 - 2013
12 KİŞİSEL GELİŞİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
13 KİŞİSEL GELİŞİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
14 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
15 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
16 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
17 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
18 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 1 - 2012
19 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
20 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2012
21 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
22 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 3 - 2012
23 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 2 - 2012
24 PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
25 PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
26 PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
27 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
28 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
29 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
30 YÖNETİM ORGANİZASYON I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
31 YÖNETİM ORGANİZASYON II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
32 ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
33 TIME AND STRESS MANAGEMENT - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
34 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
35 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
36 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
37 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
38 STRATEJİK YÖNETİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
39 STRATEJİK YÖNETİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
40 PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
41 PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
42 YÖNETİM ORGANİZASYON II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
43 ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
44 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
45 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
46 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011