Loading

Prof.Dr.

Kadir ARDIÇ

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

İletişim

kadirardic@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 74 35

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 KADİR ARDIÇ; TÜRKER BAŞ; - Verimlilik İçin İş Disiplini ve Etkin Disiplin Sisteminin Kurulması - Amme İdaresi Dergisi - Vol.36(3) - pp.131 - Eylül - 2003 - SAU
2 Baş T.ve K.Ardıç - Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği - İktisat, İşletme ve Finans Dergisi - pp.72 - Eylül - 2002 - SAU
3 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği - İktisat İşletme ve Finans Dergisi - Vol.198 - pp.72 - 2002
1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Ozsoy, E; Rauthmann, JF; Jonason, PK; Ardic, K; - Reliability and validity of the Turkish versions of Dark Triad Dirty Dozen (DTDD-T), Short Dark Triad (SD3-T), and Single Item Narcissism Scale (SINS-T) - PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES - Vol.117 - pp.11 - ISSN : 0191-8869 - DOI : 10.1016/j.paid.2017.05.019 - English - Article - 2017 - WOS:000406567500003
1.1 C-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q3 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Bayram, M; Ungan, MC; Ardic, K; - The relationships between OHS prevention costs, safety performance, employee satisfaction and accident costs - INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS - Vol.23 - pp.285 - ISSN : 1080-3548 - DOI : 10.1080/10803548.2016.1226607 - English - Article - 2017 - WOS:000399594300017
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Ozkan, SA; Ardic, K; - BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT: A GENERAL OVERVIEW OF VIRTUOUS LEADERSHIP - MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS - pp.184 - ISSN : 2218-4511 - DOI : 10.21272/mmi.2022.2-17 - 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000822838600011
2 Bagis, M; Karaguzel, ES; Kryeziu, L; Ardic, K; - A LONGITUDINAL ANALYSIS ON INTELLECTUAL STRUCTURE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: THEORETICAL FOUNDATIONS AND RESEARCH TRENDS - JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY - Vol.6 - pp.796 - ISSN : 2149-1658 - DOI : 10.30798/makuiibf.569513 - English - Article - 2019 - WOS:000505087900012
3 Kutanis, RO; Ardic, K; Uslu, O; Karakiraz, A; - EMOTIONAL INTELLIGENCE, FEAR BASED SILENCE AND TRUST TO MANAGER: A CASE STUDY - POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES - Vol.10 - pp.134 - ISSN : 2081-7452 - 2014 - English - Article - 2014 - WOS:000218984000013
4 RANA KUTANİS; KADİR ARDIÇ; OSMAN USLU; AHMET KARAKİRAZ; - Emotional Intelligence, Fear Based Silence and Trust to Manager: a Case Study - Polish Journal of Management Studies - Vol.10.2 - pp.133-142 - 2014
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Ulu, S., M. Özdevecioğlu, K. Ardıç - Kişilik Özelliklerinin Hasta İken İşe Gelme (Presenteizm) Davranışı Üzerindeki Etkileri: İmalat Sanayiinde Bir Araştırma - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - pp.167-181 - 2016
2 F.B. Polat, K. Ardıç, Y. Özdemir - Bireysel Planlamada Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Sakarya Devlet Okulları Örneği) - İşletme Bilimi Dergisi - Vol.4 - pp.29-65 - 2016
3 Sema Polatçı, Kadir Ardıç, Murat KoçKADİR ARDIÇ; - Farklı Bir Yaşam Açısından İş ve Yaşam Doyumu Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılığın Etkileri - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.23 - pp.267-287 - ISSN : - DOI : - 2014
4 OSMAN USLU; KADİR ARDIÇ; - Güç Mesafesi Örgütsel Güveni Etkiler mi? - Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi - Vol.Vol. 15 - pp.313 - 338 - ISSN : 1302-1966 - DOI : - 2013
5 KADİR ARDIÇ; TÜRKER BAŞ; YUNUS DEMİREL; BURAK ARZOVA - Organizational Learning on Coopetition Strategy: A Exploratory Research on a Turkish Private Banks Credit Card Application - Procedia-Social and Behavioral Sciences - Vol.99(6) - pp.902-910 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2013.10.563 - 2013
6 Ardıç, K., S. Polatçı - Tükenmişlik Sendromu ve Madolyonun Öbür Yüzü - Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - pp.21 - Temmuz - 2009 - SAU
7 Ardıç, K. ve N.Erdoğmuş - Öznenin Nesneleşmesi-Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanların Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi - Vol.4 - pp.199 - ISSN : 1306-6730 - Nisan - 2009 - SAU
8 Ardıç, K. ve H. Sadaklıoğlu - Şehirlerarası yolcu taşımacılığında hizmet kalitesinin ölçümü-tokat örneği - Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.23 - pp.167 - 2009 - SAU
9 Çöl, G., K. Ardıç - Sosyal Yapısal Özelliklerin Bağlılık Üzerine Etkileri - Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.22 - pp.157 - 2008 - SAU
10 Polatcı, S., K., Ardıç ve A. Kaya - Akademik Kurumlarda Örgüt Sağlığı ve Örgüt Sağlığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi - Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Dergisi - Vol.15 - pp.145 - ISSN : 1302-0064 - 2008 - SAU
11 K. Ardıç, ve S. Polatçı - Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden Faktörler (GOÜ Örneği) - Gazi İİBF Dergisi - Vol.10 - pp.69 - 2008 - SAU
12 Ardıç, K. O. Çevik ve Ş. Göktaş - Kalite Fonksiyonlarının Yayılımı [Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Bir Uygulama] - Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.3 - pp.111 - 2008 - SAU
13 Ardıç, K., ve S. Polatçı - İşgören Refahı ve Örgütsel Etkinlik Kavramına Bütüncül Bir Bakış: Örgüt Sağlığı - Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.21 - pp.137 - 2007 - SAU
14 Ardıç K. ve M.S.Döven - Türkiye’de İnsan Kaynakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Amasya İli Çevresinde Bir Uygulama - Yönetim Bilimleri Dergisi - Vol.2 - pp.69 - 2004 - SAU
15 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - The Impact of Age on the Job Satisfation of Turkish Academicians - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.4.3 - pp.89 - 2002
16 KADİR ARDIÇ; TÜRKER BAŞ; - Comparison of Job Satisfaction of Public and Private University Academicians in Turkey - METU, Journal of Development - Vol.29(1) - pp. - ISSN : - DOI : - 2002 - SAU
17 KADİR ARDIÇ; TÜRKER BAŞ; - The Impact of Age on Satisfaction of Academician - Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi - Vol.4(3) - pp.89-102 - 2002 - SAU
18 KADİR ARDIÇ; TÜRKER BAŞ; - Sağlık Sektöründe Müşteri Tatmininin Ölçülmesi: Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama - Bilgi, Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.4(1) - pp.69-83 - ISSN : 1302-1761 - DOI : - 2001 - SAU
19 "Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi" - Bilgi,Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.1 - 1999 - SAU
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Sema Yiğit, Kadir Ardıç - Kümelenme ve Kümeye Özgü Kaynakların Belirlenmesi - İşletme Bilimi Dergisi - Vol.1.1 - pp.37 - haziran - 2013
2 Ardıç, K., H. Çiçek ve G. Çöl - 360 Derece Geri Bildirim ve Gelir İdaresi Başkanlığında 360 Derece Geri Bildirim Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma - Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE Dergisi - Vol.4 - pp.41 - 2009 - SAU
3 Yüksel F., O Çevik ve K. Ardıç - Belediye Başkanları Gözüyle Yerel Yönetim Sorunları - Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE Dergisi - Vol.3 - pp.1 - 2008 - SAU
4 Durna, U., K. Ardıç ve H. Uzun - Yöneticilerin Bilgi Yönetimi İle İlgili Algı ve Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma - Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE Dergisi - Vol.2 - pp.175 - 2007 - SAU
5 Polatçı, S., K. Ardıç ve Z.D. Tınaz - Tükenmişlik Sendromu, (Tokat Orta Öğretim Kurumlarında Bir Analiz - Selçuk İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - pp.1 - 2007 - SAU
6 Ardıç K., O. Çevik ve F. Yüksel - Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatmininin) Ölçülmesi - Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi - Vol.13 - pp.63 - Temmuz - 2004 - SAU
7 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatminin Ölçülmesi: Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama - Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.4(1) - pp.69-83 - 2001
8 Yıldız G ve K. Ardıç - Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi - Sosyal Bilimler Dergisi - pp.73 - Temmuz - 2000 - SAU
9 Ardıç, K. ve A. Güler - Reklamlarda Vurgulanan Ürün ve Hizmet Kalite Boyutlarının Belirlenmesi ve Bir Uygulama - Pazarlama Dünyası - pp.18 - Temmuz - 2000 - SAU
1.5-DİĞER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Ardıç, K. - Toplam Kalitede Liderlik Adımları ve Liderlik Biçimleri - Mercek Dergisi - pp.85 - Temmuz - 2001 - SAU
2 Yıldız, G. Ve K.Ardıç - Japon İşletmecilik Uygulamaları Türk İşletmelerine Model Olabilir Mi ? - Mimar ve Mühendis Dergisi - pp.67 - Haziran - 2000 - SAU
3 Ardıç, K. - Eğitim Kalitesinin Artırılmasında Toplam Kalite Yönetimi - Sakarya Ekonomi Dergisi - pp.35 - Temmuz - 2000 - SAU
4 Ardıç, K. - Toplam Kalite Yönetimi - Elektrik Aylık Sektör Dergisi - pp.12 - Temmuz - 1999 - SAU
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Gökler, S.H., Cömert, S.E., Uygun, Ö., Ardıç, K. - Analyzing the Factor That Effects Working Life of Bandsaw Blades Based on Taguchi-Fuzzy Method - 2015
2 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - Organizational Learning On Coopetition Strategy: A Exploratory Research On A Turkish Private Banks Credit Card Application - June 27-29 - 2013
3 Demirel, Y; Arzova, B; Ardic, K; Bas, T; Ozsahin, M; - Procedia Social and Behavioral Sciences - PROCEEDINGS OF 9TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE - pp.902 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2013.10.563 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000346088300100
4 Öğr. Gör. Ensar Selman KARAGÜZEL, Prof. Dr. Kadir ARDIÇ - ÖRGÜT SAĞLIĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - 11-12 Eylül 2012 - 2012
5 Polatcı, S., K. Ardıç ve H. Akkaş - Duygusal Zeka ve Tükenmişlik İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Etkisi - 2009 - 2009 - SAU
6 Baş, T. ve Ardıç, K. - “ISO 9000: A Stepping Stone to Total Quality” - 2001 - 2001
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Mahmut Özdevecioğlu, Kadir Ardıç, Seher UluKADİR ARDIÇ; - Kişilik Özelliklerinin Presenteizm (Hastayken İşte Olma Hali) Üzerindeki Etkileri - 2014
2 Sema Yiğit, Kadir Ardıç - Kümeye Özgü Kaynakların Belirlenmesi ve İşletmeye Özgü Kaynaklarla Etkileşimi - 30 Mayıs-1 Haziran - 2013
3 Kadir Ardıç ve İbrahim Cemal Gencay - Kurumsal Performans Değerleme ve Termal Turizm İşletmelerinde Kurumsal Performans Karnesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi - 6-9 Aralık - 2012
4 Barca, M., M.A. Köseoğlu ve K. Ardıç - Yöneticilerin Strateji Geliştirmede Kullandıkları Tekniklerin Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir? - 2011 - 2011 - SAU
5 Erol, Y., M. Aras ve K. Ardıç - Demografik Özelliklerin Örgütsel Bağlılığa Bir Etkisi ve Bir Uygulama - 2010 - 2010 - SAU
6 Ardıç, K. ve H. Çiçek - Krizi İnsanla Aşmak: Performans Değerlemede Yeni Bir Yaklaşım-360 Derece Geri Bildirim ve Gelir İdaresi Başkanlığında 360 Derece Geri Bildirim Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma - 2010 - 2010 - SAU
7 Durna, U., K. Ardıç ve H. Uzun - Yöneticilerin Bilgi Yönetimi İle İlgili Algı ve Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma - 2006 - 2006 - SAU
8 Çınar, H., M.S. Döven ve K. Ardıç - Özel Markaların Tercih Edilebilirliğini Artırmada Fiyat Dışı Boyutlarda Rekabet Edebilmek İçin Müşteri Tercihlerinin Belirlenmesi (Tokat Örneği) - 2005 - 2005 - SAU
9 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - Kamu ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması - 2001
10 TÜRKER BAŞ; KADİR ARDIÇ; - Kamu Yönetiminde Sürekli Geliştirme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulama Aşamaları - 2000
11 Ardıç, K. - Kamu Yönetiminde Sürekli ve Köklü Değişim Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Değişim Mühendisliği - 1999 - 1999 - SAU
12 YILDIZ,GÜLTEKİN;ARDIÇ,KADİR - BENCHMARKING TE BİLGİYE ULAŞMADA AHLAK SORUNU - 12 - 12-1997 - 1997 - B-SAU-5322
13 Ardıç, K. ve C. Yenigün - Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik Anlayışı - 1997 - 1997 - SAU
14 Ardıç, K. - Sürekli ve Köklü Değişim Aracı Olarak Toplam Kalite ve Değişim Mühendisliğinin Uyumlaştırılması - 1997 - 1997 - SAU
15 Yıldız, G. Ve K.Ardıç - Benchmarkingte Bilgiye Ulaşmada Ahlak Sorunu - 1997 - 1997 - SAU
16 Ardıç K - Klasik Yönetim Anlayışından Toplam Kaliteye Doğru - 1995 - 1995 - SAU
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Döven, M.S., G. Bozkurt ve K. Ardıç - 360 Derece Geri Bildirim Sistemi ve Akademik Personel Üzerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Uygulama (GOP Üniversite Örneği) - 2005 - 2005 - SAU
2 Ardıç, K., T. Baş - Kamu ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması - 2001 - 2001 - SAU
3 Ardıç, K. ve R. Turgay - Sağlık Sektöründe İş Tatmini ve Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi - 1999 - 1999 - SAU
3.6-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 Ardıç, K., Özsoy, E. ve O. Uslu - "Türkiye’de İşe Tutgunluk Çalışmalarının (Work Engagement) Çalışmalarının Genel Görünümü" içinde "Türkiye’de Örgütsel Davranış Çalışmaları II" - Gazi Kitapevi - pp.101-129 - 2016
2 Ardıç, K., Uslu, O. ve E. Özsoy - Türkiye’de Duygusal Zeka (Emotional Intelligence) Çalışmalarının Genel Görünümü”, içinde “Türkiye’de Örgütsel Davranış Çalışmaları II - Gazi Kitapevi - pp.251-284 - 2016
3 Ertaş, F.C., K. Ardıç, A.Başarır, H.Çınar, E. Çakır, E. Aslan ve M.S. Döven - Tokat İli Müşteri Memnuniyeti Araştırması - Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 2008 - SAU
4 Ardıç, K. - Kamu Yönetiminde Sürekli Gelişme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulama Aşamaları - Gazi Kitapevi - pp.131 - Şubat - 2004 - SAU
5 Ardıç, K. - İşletmelerde Köklü Değişim Aracı Olarak Değişim Mühendisliği - Ekonomi ve Yönetim, 75. Yıl Armağanı - pp.237 - 1998 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Kadir ARDIÇ,Mustafa ŞEKER - İnsan Kaynakları Yönetiminde Sosyal Medyanın Kullanılması ve Bir Araştırma - Vol. 5000 - DOI : Devam ediyor - 2014-60-01-001 - 2014
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Türker Baş, Kadir Ardıç, Mahmut Akbolat, Fatma Gamze Bozkurt, Emrah Özsoy, Gülcan Kahraman, Osman Uslu, Çiğdem Ugan, Özgün Ünal, Yunus Demirel - DOI : 1 - 2014-13-00-002 - 2016
9.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 KADİR ARDIÇ; - İşletme Bilimi Dergisi - 2014
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIN KURULU ÜYELİĞİ :
1 Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
2 Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
3 Türk İdare Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
4 Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
5 Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
6 Sakarya Üniversitesi, SBE Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
7 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
8 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
9 Başkent Üniversitesi, İşletme Araştırmaları Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
10 Dumlupınar Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.3 - 0 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 - İş Tatmini, Duygusal Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Şırnak Geçici Köy Koruculuğu Örneği) - Murat Koç - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - Yönetim ve Organizasyon - 2012
2 - Küme Kaynakları ve İşletme Kaynaklarının İnovasyon Üzerindeki Etkisi: Mobilya Kümesinde Bir Araştırma - Sema Yiğit - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Sosyal Bilimler - İşletme - 2012
3 - Kurumsal Performans Değerleme ve Termal Turizm İşletmelerinde Kurumsal Performans Karnesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi - Cemal Gencay - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2010
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Güç Mesafesi Algısının Örgütsel Güvene Etkisi: Sakarya Üniversitesi Örneği - OSMAN USLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2012
2 - Örgüt Sağlığının Örgütsel Bağlılığa Etkinin İncelenmesi (Bir Devlet Üniversitesi Örneği) - Selman Karagüzel - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim ve Organizasyon - 2012
3 - Sağlık Kuruluşlarında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi (Tokat Devlet Hastanesinde Bir Uygulama) - Şeyma Ayalan Yüce - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2011
4 - İş Ahlakı ve Orta Öğretim Kurumlarında Bir Uygulama - Zeynep Dilara Tınaz - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2011
5 - Eğitim Hizmet Kalitesinin Artırılmasında Süreç İyileştirme ve GOP Üniversitesinde Bir Uygulama - Münevver Yılmaz - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2011
6 - Örgüt Sağlığı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği) - ENSAR SELMAN KARAGÜZEL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME - 2011
7 - Üniversiteler Ne Ölçüde Öğrenen Bir Kurum? (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği) - Özgür Şahinkesen - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2010
8 - Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisinin Ölçülmesi (Tokat Valiliğinde Bir Uygulama) - Bayram Gale - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2010
9 - İşletme Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların Nicel Görünümü - Melike Aydın Koç - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2010
10 - İşyerinde Psikolojik Taciz ve Mustafa Kemal Üniversitesinde Bir Uygulama - Ufuk Orhan - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2009
11 - Rekabetçilik Analizinde Elmas Modeli Yaklaşımı - Sema Magat - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2008
12 - Derece Feedback Performans Değerleme Sistemi ve Bir Uygulama - Fatma Gamze Bozkurt - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2007
13 - Otel İşletmelerinde Personel Güçlendirme Yönetimi ve Bir Uygulama - Yılmaz Seçgin - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2007
14 - Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden Faktörler (GOP Üniversitesi Akademik Personeli Üzerinde Bir Analiz - Sema Polatçı - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2007
15 - Kalite Fonksiyon Göçerimi Metodu ve Bir Uygulama - Şeyma Göktaş - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2007
16 - Akademisyenlerde Zaman Yönetimi - Feyza Silahtaroğlu - ISSN : - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - SBE - 2004
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
2 İNSAN KAYNAKLARININ TEDARİK VE SEÇİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
4 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
5 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
7 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
8 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
9 PROJE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
10 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
11 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
12 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
14 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
15 STRATEJİK YÖNETİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
16 YÖNETİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
17 STRATEJİK YÖNETİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
18 YÜKSEK ÖĞRETİMİN YÖNETİM VE ORGANİZASYONU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
19 PROJE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2011
20 PROJE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2011
21 İŞLETMECİLİKTE GÜNCEL KON - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
22 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
23 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
24 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
25 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 MESLEKİ UYGULAMALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
2 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
3 YÖNETİM VE ORGANİZASYON - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
4 KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNCE BECERİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
5 KİŞİSEL GELİŞİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
6 MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.6 - ISSN : 2 - 2013
7 MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.6 - ISSN : 3 - 2013
8 KİŞİSEL GELİŞİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
9 KİŞİSEL GELİŞİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
10 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
11 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
12 KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNCE BECERİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
13 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
14 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
15 PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
16 PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
17 PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
18 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 2 - 2012
19 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 3 - 2012
20 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
21 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
22 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
23 İŞ BAŞI EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.8 - ISSN : 1 - 2012
24 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
25 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2012
26 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
27 UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
28 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
29 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
30 STRATEJİK YÖNETİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
31 STRATEJİK YÖNETİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
32 PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
33 PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
34 YÖNETİM ORGANİZASYON I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
35 YÖNETİM ORGANİZASYON II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
36 ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
37 TIME AND STRESS MANAGEMENT - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
38 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
39 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
40 İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YONETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
41 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
42 YÖNETİM ORGANİZASYON II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
43 ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
44 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
45 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
46 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
MAKALELER
Changes in the Intellectual Structure of Business Ethics: A Review of The Journal of Business Ethics, 2000-2020
Tersine Mentorluk Üzerine Bir Değerlendirme: The Intern (Stajyer ) Filmi Örneği
Çalışanların Karanlık Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisinde Genel Öz-Yeterliliğin Düzenleyici Rolü
SOCIAL MARKETING IN CHARITABLE GIVING INTENTIONS: A SERIAL MEDIATION MODEL
İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ENTELEKTÜEL YAPISI ÜZERİNE BOYLAMSAL BİR ANALİZ: TEORİK TEMELLER VE ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ
İşkoliklik, İş-Aile Çatışması ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
The Role of Type A Personality in Conflict Handling Styles
Reliability and validity of the Turkish versions of Dark Triad Dirty Dozen (DTDD-T), Short Dark Triad (SD3-T), and Single Item Narcissism Scale (SINS-T)
The role of Type A personality in conflict handling styles
Karanlık Üçlü’nün (narsisizm, Makyavelizm ve psikopati) iş tatminine etkisinin incelenmesi
Kültürel Değerlerin İş Doyumuna Etkisi
The relationships between OHS prevention costs safety performance employee satisfaction and accident costs
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HASTA İKEN İŞE GELME(PRESENTEİZM) DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:İMALAT SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA
PROCESS IMPROVEMENT AN APPLICATION AT GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY
The Relationship Between OHS Prevention Costs Safety Performance Employee Satisfaction and Accident Costs
Comparing person organization fit and person job fit
Bireysel Planlamada Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Sakarya Devlet Okulları Örneği
Kişilik Özelliklerinin Hasta İken İşe Gelme Presenteizm Davranışı Üzerindeki Etkileri İmalat Sanayiinde Bir Araştırma
Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Güç Mesafesi Örgütsel Güveni Etkiler mi
Organizational learning on coopetition strategy An exploratory research on a Turkish private banks credit card application
Öznenin Nesneleşmesi Türkiye de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü
Şehirlerarasi Yolcu Taşimaciliğinda Hizmet Kalitesinin Ölçümü Tokat Örneği
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü işle bütünleşme
Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama GOÜ Örneği
Sosyal Yapısal Özelliklerin Bağlılık Üzerine Etkileri
Akademik Kurumlarda Örgüt Sağlığı ve Örgüt Sağlığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi
Kalite fonksiyon göçerimi GOP Üniversitesinde bir uygulama
İşgören Refahı Ve Örgütsel Etkinlik Kavramlarına Bütüncül Bir Bakış: Örgüt Sağlığı
Tükenmişlik Sendromu ve Demografik Özelliklerin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Tokat Orta Öğretim Kurumlarında Bir Analiz
Belediyelerde Hizmet Kalitesinin Vatandaş Tatmininin Ölçülmesi Tokat Belediyesinde Bir Uygulama
Impact of age on job satisfaction to Turkish academician
Yüksek öğretimde iş tatmini ve tatminsizliği
A comparison of job satisfaction between public and private university academicians in Turkey
Reklâmlarda Vurgulanan Ürün Ve Hizmet Kalite Boyutlarının Belirlenmesi Ve Bir Uygulama
Eğitimde toplam kalite yönetimi
BİLDİRİLER
Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin iş tatmin düzeyinin karşılaştırılması
Examining the effects of general self-efficacy on attitudes towards job
Liderlik tarzları ve lidere güven arasındaki ilişki
İşkolikliğin yönetsel pozisyon bağlamında incelenmesi
Effects of emotional intellegence on job performance
Babacan liderlik algısının lidere güvene etkisi
Comparing Bergen and Duwas workaholism scales
Relationship between personality and stress
Yöneticilerin karanlık kişilik özelliklerinin çalışanların is tatminine etkisi
Examining the Relationship between Paternalist Leadership Perception and Trust in Supervisor
Emotional Intelligence Studies in Turkey
Examining the Effects of the Dark Triad (Narcissism, Machiavellianism and Psycopathy) on Counterproductive Behaviors
Examining the Effects of Dark Triad on Trust in Managers
Effect of Individual Cultural Values on Job Satisfaction
THE INTERN (STAJYER) FİLMİNİN TERSİNE MENTORLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ
TERSİNE MENTORLUK ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
Karanlık Üçlü’nün (Narsisizm, Makyavelizm Ve Psikopati) Üretkenlik Karşıtı Davranışlara Etkisinin Incelenmesi
Karanlık Üçlü’nün örgütsel bağlılığa etkisinin incelenmesi
Yöneticilerden algılanan karanlık kişilik özelliklerinin çalışanların iş tatmini ile ilişkisinin incelenmesi
Kültürel değerlerin örgütsel hiyerarşi bağlamında incelenmesi
Karanlık Üçlü’nün Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi
Karanlık Üçlü’nün Yöneticiye Güvene Etkisinin İncelenmesi
Karanlık Üçlü’nün yöneticiye güvene etkisinin incelenmesi
Karanlık üçlünün (narsisizm, makyavelizm ve psikopati) üretkenlik karşıtı davranışlara etkisinin incelenmesi
Effects of Individual Cultural Values on Job Satisfaction
ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VE MEMNUNİYETSİZLİĞİNİ ANLAMAK SAKARYAÜNİVERSİTESİ BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Examining the Relationships between the Dark Triad Traits and Big Five Personality Dimensions
Do Individual Cultural Values Differentiate Paternalist Leadership Perception
ARAŞTIRMA PROJELERİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ NDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEDEN BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ